O NÁS

 

Občianské združenie GFOZ - cieľe

  Grand Forjana, o.z.     

  4.1.  Cieľom združenia GFOZ je rozvoj chovu čistokrvných psov plemena sibírsky husky s Preukazom o pôvode FCI.

  4.2.  Cieľom združenia GFOZ je spolupráca s chovateľským klubom SKSJP, ktoré zastrešuje plemeno sibírsky husky, pod ktorým bude vedený čistokrvný chov plemena sibírsky husky.

  4.3.  Cieľom združenia GFOZ spolupráca s klubom SKSJP pri výstavných, športových činnostiach a iných aktivitách súvisiace so psami plemena sibírsky husky.

  4.4.  Cieľom združenia GFOZ je dohľad nad rešpektovaním chovateľských poriadkov SKSJP, FCI, SKJ, ÚKK, morálnym chovaním chovateľov, majiteľov a držiteľov psov.

  4.5.  Cieľom združenia GFOZ je podpora chovateľov, ktorí nemajú podmienky na riadny odchov šteniat. Združenie GFOZ im pomôže za týmto účelom sprostredkovať prenájom odpovedajúceho priestoru a profesionálnu starostlivosť o chov pod chovateľskou stanicou Grand Forjana. Účel tohto ustanovenia je, aby táto pomoc umožnila ľuďom chovať psov pod odborným dohľadom a vedením, v kvalitných chovateľských podmienkach pod kontrolou chovateľského klubu SKSJP.

  4.6.  Cieľom združenia GFOZ je publikačná, vzdelávacia a konzultačná činnosť, organizácia seminárov, záujmových, športových akcií a aktivít so zameraním na prezentáciu čistokrvných psov, plemena sibírsky husky, ktorí majú PP.

  4.7.  Cieľom združenia GFOZ je aktívne sa zapájať proti chovu psov bez preukazu o pôvode akéhokoľvek plemena. Ochrana životného prostredia snahou o reguláciu množenia psov bez PP a ich odkladaniu do útulkov.

  4.8.  Cieľom združenia GFOZ podpora kastračných programov pre psov, ktorí nie sú vhodní na chov, nespĺňajú podmienky na chov, alebo nespĺňajú štandard plemena.

  4.9.  Cieľom združenia GFOZ je podpora a rozvoj športu so psami ako aj aktívny životný štýl so psami.