O NÁS

 

Občianské združenie GFOZ  - Rada

Jedným z cieľov združenia Grand Forjana, o.z.  je boj proti chovu šteniat bez PP. To znamená boj proti rozmnožovaniu psov mimo oficiálny chov FCI, ktorý je pod dozorom zväzov resp. klubov, členov SKJ (UKK).

Je potešiteľné, že na Slovensku bol zmenený a doplnený zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisovej. Zákon platný od 1. Marca 2017        

                 Návrh zmeny a doplnenie zákona

             Dôvodová správa ku zmenám v zákone

Od platnosti tohto zákona sa mení chovateľ bezpapierových psov na majiteľa registrovaného chovu, ktorý musí byť ohlásený Štátnej veterinárnej a potravinárskej správe príslušnej miestu bydliska.  http://www.svssr.sk/