O NÁS

 

Občianské združenie GFOZ  - poslanie

Grand Forjana, o.z. GFOZ

3.1    Poslaním združenia GFOZ je ochrana dobrého mena psov plemena sibírsky husky.

3.2.  Poslaním združenia GFOZ je prezentácia psov plemena sibírsky husky na Slovensku aj v zahraničí.

3.3.  Poslaním združenia GFOZ je podpora čistokrvného chovu psov s Preukazom o pôvode(ďalej len „PP“ ) FCI svetovej kynologickej organizácie Federation Cynologique Internationale(ďalej len „FCI“ ).

3.4.  Poslaním združenia GFOZ je podpora a zvyšovanie vedomostí chovateľov, držiteľov, majiteľov aj nových záujemcov o psov plemena sibírsky husky s PP FCI.

3.5.  Poslaním združenia GFOZ je, aby akákoľvek iniciatíva v združení GFOZ nebola v rozpore s chovateľskými a inými poriadkami FCI, Slovenskej Kynologickej Jednote ďalej len „SKJ, Únie Kynologických Klubov ďalej len „ÚKK“ a Slovenského klubu severských a japonských plemien ďalej len „SKSJP“.

3.6.   Poslaním združenia GFOZ je robiť osvetu pre chovateľov, majiteľov, držiteľov psov k dodržiavaní zákonov v daných krajinách týkajúcich sa chovu a držania psov z právneho hľadiska aj z hľadiska zdravého vývoja a povahy psov v meste aj na vidieku, resp. na rôznych samotách.

3.7.   Poslaním združenia GFOZ je stretávanie sa ľudí so záujmom o výchovu, výcvik, športové aktivity, chov, canisterapiu, organizovať rôzne typy seminárov, školení a výstav a iných akcií.

3.8.   Poslaním združenia GFOZ je podpora zdravého životného štýlu pre deti, mládež, dospelých aj seniorov prostredníctvom čistokrvných psov.

3.9.   Poslaním združenia GFOZ je pomoc majiteľom, držiteľom aj ich rodinám s výchovou psov aj s ich chovom.

3.10. Poslaním združenia GFOZ je podpora a pomoc zdravotne postihnutých aj zástupcom mentálne postihnutých ľudí pri vlastníctvu a držaniu psov.

3.11. Poslaním združenia GFOZ je boj proti nelegálnemu obchodu so psami, so šteniatkami, boj proti priekupníctvu psov a šteniat a proti nelegálnym množiteľom psov bez PP.

3.12. Poslaním združenia GFOZ je zvyšovanie povedomí majiteľov a držiteľov psov o antikoncepcii o kastrácii psov a sučiek.