Grand Forjana
O NÁS

 

Sterilizačný / kastračný program Grand Forjana, o.z.

Sterilizácia  suky a kastrácia psa je nevratný zákrok, ktorým stratí jedinec plodnost. Postupne prestane produkovat samčie alebo samičie hormóny. Stratí rozmnožovací pud.

Združenie GFOZ sa zameriava na sterilizačný / kastračný program preto, aby sa v budúcnosti jedinci, u ktorých sa vyskytnú vylučujúce vady, chyby, poprípade dedičné choroby nemohli rozmnožovať. Je na chovateľovi, aby bol tento jedinec zbavený plodnosti. Z tohto dôvodu bol vytvorený sterilizačný / kastračný  program pre psov a feny z chovateľských staníc členov nášho združenia. Bol vytvorený fond z darov venovaných tomuto fondu na kastráciu / sterilizáciu a bola k tomuto programu vytvorená smernica č. 1. 

Chovateľ (člen GFOZ) môže požiadať o  príspevok na sterilizáciu / kastráciu jedinca podľa smernice č.1. Rada  GFOZ schváli výšku príspevku na kastráciu psa alebo sterilizáciu fenky.

Pri predaji šteňaťa je nový majiteľ na skutočnosť o vade chovateľom upozornený, je mu znížená cena za kúpu šteňaťa, dostane biely rodokmeň (Pet pedigree). Zároveň sa  zavädzuje  v zmluve, že tento jedinec podstúpi kastráciu / sterilizáciu. Pes vo veku 6 mesiacov a sučka po prvom háraní.

Majiteľ sa musí v kúpnej zmluve na šteňa, u ktorého nie je žiadna vada viditeľná, zaviadziať ku kastrácii /sterilizácii jedinca do pôl roka od zistenia vady či choroby. To pre prípad, pokiaľ by sa v budúcnosti pri vyšetrení objavila dedičná choroba, ako je DKK, alebo dedičné choroby očí napr. PRA, prípadne iné preukazateľné dedičné ochorenie.

Cieľom sterilizačného / kastračného programu GFOZ je zabránit tomu, aby sa ďalej chovalo na psoch, ktorí neboli uznaný chovnýma pre vadu alebo chorobu. Nie len, aby se tieto vady a choroby ďalej neprenášali, ale aby sa nepodporoval chov šteniat bez PP na týchto jedincoch . V zmluve o kúpe šteňaťa musí byť zapísané, že nový majiteľ psa, alebo feny nebude podporovať, ani sám chovať psov alebo feny bez PP. Za také konanie bude určená sankcia, ktorú si chovateľ určí sám a bude v takej výške, aby sa majiteľom psov nevyplatilo takto používať psa, alebo sučku. Sankcia bude súdne vymahateľná.