O NÁS

 

Občianské združenie GFOZ  - Výbor

Zloženie Výboru Grand Forjana občianské združenie

 

Petra Macková  kontakt : mackova@grand-forjana.com

Sekcia aktivít spadá pod člena Rady Michal Hesko

___________________________________________________   

Lucia Bíliková   kontakt : l.bilikova@grand-forjana.com

Sekcia prezentácia spadá pod člena Rady Mgr.Jana Bíliková

___________________________________________________

Wlado Moravek      kontakt : moravek@grand-forjana.com
Katarína Fabryová  kontakt : fabryova@grand-forjana.com

Sekcia šport spadá pod člena Rady Mgr. Jana Bíliková

___________________________________________________
 

Jana Kovařová      kontakt : kovarova@grand-forjana.com

Sekcia chovateľstvo spadá pod člena Rady Karla Forajtová

___________________________________________________

Ing. Ilona Ryšavá   kontakt : rysava@grand-forjana.com

Sekcia výstavy spadá pod člena Rady Karla Forajtová

___________________________________________________

Markéta Dúpalová kontakt : dupalova@grand-forjana.com

Sekcia výcvik a výchova spadá pod člena Rady Michal Hesko

___________________________________________________

Mgr.Jana Bíliková kontakt : j.bilikova@grand-forjana.com

Sekcia vzdelávania spadá pod člena Rady Karla Forajtová

___________________________________________________

Jaroslav Sedlák kontakt : sedlak@grand-forjana.com

Kontrolór s dohľadom nad Výborom a Radou GFOZ

___________________________________________________